ODVJETNIČKI URED Ana Uroda

Odvjetnički ured Uroda pruža odvjetničke usluge stranim i domaćim klijentima iz gotovo svih područja prava. Najuže područje specijalizacije ureda su prava i obveze na nekretninama. Pružamo sveobuhvatnu pravnu podršku u području zemljišnoknjižnog prava, u postupcima svih vrsta uknjižbi, predbilježbi i zabilježbi, kao i u parničnim postupcima radi utvrđenja prava vlasništva i drugih stvarnih prava na nekretninama.

adresa ureda

Ulica Charlesa Darwina 6G, Zagreb

Kontakt email

ured@odvjetnica-uroda.hr

Telefon

095/534 13 72

Zemljišnoknjižno pravo

Zastupanje i sveobuhvatna pravna podrška u postupcima svih vrsta uknjižbi, predbilježbi i zabilježbi.
Zastupanje i sveobuhvatna pravna podrška u pojedinačnim zemljišnoknjižnim ispravnim postupcima, u postupcima osnivanja, obnova i dopuna zemljišnih knjiga, u postupcima povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora, uspostave etažnog vlasništva

Zastupanje i pravna podrška

u postupcima svih vrsta uknjižbi, predbilježbi i zabilježbi

Podnošenje zahtjeva

za amortizaciju i brisanje starih hipoteka

Podnošenje brisovnih tužbi

Brisanje nevaljanog, neistinitog upisa, uspostava ranijeg zemljišnoknjižnog stanja

Dubinska analiza

Dubinska analiza stanja nekretnina u katastru i zemljišnim knjigama

“Ne postoje nerješivi problemi već samo oni koji se ne rješavaju ”

Ostale pravne usluge

U nastavku slijede područja prava u kojima odvjetnica Uroda pruža sveobuhvatnu pravnu podršku te zastupanja, za detaljniji opis i kontakt, slijedite link na “Saznajte više”

N

Upravno/porezno pravo

Zastupanje u upravnim postupcima i upravnim sporovima
• zastupanje i sveobuhvatna pravna podrška pred poreznim, carinskim i ostalim kontrolnim tijelima i državnim institucijama
saznajte više
N

Nasljedno pravo

Zastupanje i sveobuhvatna pravna podrška u ostavinskom postupku pred javnim bilježnikom i sudom
• Sastav oporuke
saznajte više

N

Građansko pravo (obvezni i stvarnopravni odnosi)

Pravno savjetovanje i sastav ugovora o kupoprodaji, darovanju, najmu, zakupu, doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, ugovora o građenju, ugovora o djelu, ugovora o zajmu, ugovora o zalogu, ugovora o jamstvu i svih ostalih vrsta ugovora
saznajte više

N

Trgovačko pravo i pravo društava

Podrška investitorima
• Podrška oko osnivanja projektnih društava, logistike i drugih pripremnih radnji
• Sastav statuta i internih akata potrebnih za početak poslovanja
saznajte više

N

Radno pravo

Zastupanje radnika i poslodavaca u radnim sporovima;
Savjetovanja radnika i poslodavca o pravima i obvezama iz radnog odnosa;
Savjetovanje u vezi zapošljavanja i otkazivanja ugovora o radu;
N

Ovršno pravo

Zastupanje vjerovnika i dužnika u ovršnim postupcima;
Izrada prijedloga za ovrhu i zastupanje u postupku ovrhe, savjetovanja i pravna podrška pri osiguranju i naplati potraživanja, ispitivanje boniteta protustranke;

N

Naknada štete

Pripremanje i podnošenje zahtjeva za naknadu štete u mirnom izvansudskom postupku
Pripremanje, sastavljanje i podnošenje zahtjeva za naknadu štete (npr. nalet divljači, ozljeda prilikom pada, ozljeda na radu, neispunjenje ugovornih obveza, prometna i pomorskih nesreća, itd.);

N

Stečaj i predstečaj

STEČAJ
Sastav prijedloga za otvaranje stečajnog postupka
Prijave potraživanja
Zastupanje u stečajnim postupcima
PREDSTEČAJ
Sklapanje, sastav i provedba predstečajne nagodbe
N

Trgovačko pravo i pravo društava

Podrška investitorima
Podrška oko osnivanja projektnih društava, logistike i drugih pripremnih radnji
Sastav statuta i internih akata potrebnih za početak poslovanja
N

Prekršajno pravo

Podnošenje prigovora, odnosno pravnih lijekova protiv prekršajnih naloga i obveznih prekršajnih naloga
Zastupanje u prekršajnom postupku pred sudovima i drugim tijelima, – sastav prigovora protiv platnih naloga u vezi prometnih prekršaja

Biografija i iskustvo

ANA URODA, mag. iur.

rođena u Čakovcu 12.11.1990. godine

Obrazovanje:

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
Pravosudni ispit Ministarstvo pravosuđa

Radno iskustvo:

  • stručni suradnik u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, Područna služba Čakovec
  • odvjetnički vježbenik u Odvjetničkom društvu Plevnjak & Kalšan Mališ j.t.d. sa sjedištem u Čakovcu
  • odvjetnički vježbenik u Odvjetničkom društvu Plevnjak & Labaš j.t.d. sa sjedištem u Čakovcu
  • odvjetnički vježbenik u Odvjetničkom uredu Irena Plevnjak sa sjedištem u Čakovcu
  • odvjetnički vježbenik u Odvjetničkom društvu Brlečić & partneri j.t.d. sa sjedištem u Varaždinu
  • sudski savjetnik na Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog građanskog suda u Zagrebu

Jezici:

  • engleski jezik

Lokacija ureda

Ulica Charlesa Darwina nalazi se na skretanju kod Heinzelove ulice prema Veterinarskom fakultetu.