Prekršajno pravo

Podnošenje prigovora, odnosno pravnih lijekova protiv prekršajnih naloga i obveznih prekršajnih naloga Više pročitajte u nastavku
Odvjetnica Ana Uroda pruža zastupanje te sveobuhvatnu pravnu podršku u postupcima iz područja prekršajnog prava. Dogovorite termin savjetovanja:

Zastupanja te sveobuhvatna pravna podrška iz prekršajnog prava

L

Podnošenje prigovora, odnosno pravnih lijekova protiv prekršajnih naloga i obveznih prekršajnih naloga

L

Zastupanje u prekršajnom postupku pred sudovima i drugim tijelima

L

Sastav prigovora protiv platnih naloga u vezi prometnih prekršaja;

L

Sastav pravnih lijekova protiv presuda i rješenja u prekršajnom postupku

Prekršajno pravo odvjetnik Zagreb

Prekršajno pravo

Dogovorite sastanak

Prekršajno pravo odvjetnica Ana Uroda Zagreb