Radno pravo

Radno pravo obuhvaća pravnu podršku te zastupanje radnika i poslodavaca u radnim sporovima. Više pročitajte u nastavku

Odvjetnica Ana Uroda pruža zastupanje te sveobuhvatnu pravnu podršku u postupcima iz područja radnog prava. Dogovorite termin savjetovanja:

Zastupanja te sveobuhvatna pravna podrška iz radnog prava

L

Zastupanje radnika i poslodavaca u radnim sporovima

L

Savjetovanja radnika i poslodavca o pravima i obvezama iz radnog odnosa

L

Savjetovanje u vezi zapošljavanja i otkazivanja ugovora o radu

L

Zastupanje u postupcima povodom ozljede na radu

L

Izrada radnopravnih akata i odluka poslodavaca (npr. pravilnik o radu, kolektivni ugovori, itd.);

odvjetnik-za-radno-pravo-Ana-Uroda

Menadžerski ugovori

Sastavljanje ugovora o radu i menadžerskih ugovora

Otkazi

Otkazi i raskidi ugovora o radu

Neisplata plaće

Zastupanje zbog neisplate plaće

Radno pravo

Dogovorite sastanak

odvjetnik-za-obiteljsko-pravo-Ana-Uroda-ured