Stečaj i predstečaj

Pravna podrška u području stečajnog prava – stečaj i predstečaj. Više pročitajte u nastavku

Odvjetnica Ana Uroda pruža zastupanje te sveobuhvatnu pravnu podršku u postupcima iz područja stečajnog prava. Dogovorite termin savjetovanja:

Zastupanja te sveobuhvatna pravna podrška iz stečajnog prava

L

Sastav prijedloga za otvaranje stečajnog postupka

L

Prijave potraživanja

L

Zastupanje u stečajnim postupcima

odvjetnik za stecaj i predstecaj

predstečaj

Predstečajne nagodbe

Sklapanje, sastav i provedba predstečajne nagodbe

Pregovaranje

Pravno savjetovanje i podrška u pregovorima

Dubinska analiza

Dubinska analiza, otkup potraživanja i dugovanja, zastupanje u predstečajnim postupcima

Stečaj i predstečaj

Dogovorite sastanak

odvjetnik-za-obiteljsko-pravo-Ana-Uroda-ured