Naknada štete

Pripremanje i podnošenje zahtjeva za naknadu štete u mirnom izvansudskom postupku.
Više pročitajte u nastavku
Odvjetnica Ana Uroda pruža zastupanje te sveobuhvatnu pravnu podršku u postupcima iz područja naknade štete. Dogovorite termin savjetovanja:

Zastupanja te sveobuhvatna pravna podrška iz naknade štete

L

Pripremanje i podnošenje zahtjeva za naknadu štete u mirnom izvansudskom postupku

L

Pripremanje, sastavljanje i podnošenje zahtjeva za naknadu štete (npr. nalet divljači, ozljeda prilikom pada, ozljeda na radu, neispunjenje ugovornih obveza, prometna i pomorskih nesreća, itd.);

L

Zastupanje u sudskim postupcima iz područja naknade štete;

L

Zastupanje u postupcima protiv osiguravajućih društava

L

Odštetna odgovornost i naknada štete poslodavca prema trećim osobama

L

Odštetna odgovornost i naknada štete za štetu od opasne stvari ili opasne djelatnosti

L

Odštetna odgovornost i naknada štete za štete izazvane motornim vozilom

L

Odštetna odgovornost i naknada štete za neispravan proizvod

L

Solidarna odgovornost, regres isplatitelja

L

Odštetna odgovornost i naknada štete iz radnog odnosa

L

Odgovornost radnika za štetu prouzročenu poslodavcu

L

Odštetna odgovornost i naknada RH za štetu

L

Odštetna odgovornost i naknada štete za štetu zbog informacije objavljene u mediju

L

Odštetna odgovornost i naknada štete zdravstvenih ustanova i radnika

L

Zastupanje u slučaju liječničke pogreške i pogreške drugih zdravstvenih radnika

naknada stete odvjetnik zagreb

Lov i divljač

Odštetna odgovornost i naknada štete za štetu u vezi s lovom i uzgojem divljači

Oštećenje zdravlja

Zastupanje u postupcima naknade štete u slučaju smrti, tjelesne ozljede i oštećenja zdravlja

Troškovi

Izgubljena zarada, troškovi liječenja i pogreba

Povreda časti

Naknada štete u slučaju povrede časti i širenja neistinitih navoda

Mobbing

Zastupanje u slučaju mobbinga

Postupci protiv banaka

Podnošenje tužbe i zastupanje u sudskim postupcima protiv banaka (npr. Ugovori o kreditu u CHF (tzv. Slučaj Franak), naknada štete, pobijanje ugovora u francima,

Naknada štete

Dogovorite sastanak

naknada stete odvjetnik Uroda Ana Zagreb