odvjetnik za građevinske sporove

GRAĐANSKO PRAVO (obvezni i stvarnopravni odnosi)
Odvjetnica Ana Uroda pruža zastupanje te sveobuhvatnu pravnu podršku u postupcima iz područja građanskog prava.
Zastupanje vjerovnika i dužnika u području građanskog prava. Dogovorite termin savjetovanja:

Zastupanja te sveobuhvatna pravna podrška iz građanskog prava

(obvezni i stvarnopravni odnosi)

L

Sudjelovanje/zastupanje u pregovorima kod sklapanja pravnih poslova;

L

Savjetovanja i pravna podrška pri osiguranju i naplati potraživanja;

L

Pravno savjetovanje i sastav ugovora o kupoprodaji, darovanju, najmu, zakupu, doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, ugovora o građenju, ugovora o djelu, ugovora o zajmu, ugovora o zalogu, ugovora o jamstvu i svih ostalih vrsta ugovora

L

Savjetovanje pri sklapanju pravnih poslova i ugovora;

L

Savjetovanje pri sklapanju građevinskih ugovora;

L

Izrada pravnih mišljenja

odvjetnik za građevinske sporove - zagreb

Povrat oduzete imovine

Zastupanje u postupcima radi povrata oduzete imovine

Dioba bračne stečevine

Zastupanje u postupcima radi diobe bračne stečevine

Razvrgnuće suvlasništva

Zastupanje u postupcima radi razvrgnuće suvlasništva

Smetanje posjeda

Zastupanje u postupcima radi utvrđenja prava vlasništva, smetanja posjeda, radi zaštite od prekomjernih imisija na nekretnini i dr.

Ostali postupci

Zastupanje u svim ostalim postupima iz područja građanskog prava

odvjetnik za građevinske sporove

Građansko pravo

(obvezni i stvarnopravni odnosi)

Dogovorite sastanak

odvjetnik-za-građevinske-sporove-zagreb-Uroda-Ana