Odvjetnik za zemljišne knjige

Zemljišnoknjižno pravo – odvjetnik Ana Uroda

Pravno zastupanje u postupcima zemljišnoknjižnih pravnih pitanja. Područja zastupanja i česta pitanja u nastavku

Zastupanje i sveobuhvatna pravna podrška u pojedinačnim zemljišnoknjižnim ispravnim postupcima, u postupcima osnivanja, obnova i dopuna zemljišnih knjiga, u postupcima povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora, uspostave etažnog vlasništva

Odvjetnik za zemljišne knjige

Zastupanja te sveobuhvatna pravna podrška u zemljišnoknjižnom pravnom području

L

Upis promjene površine, opisa nekretnine

L

Brisanje društvenog vlasništva, brisanje prava korištenja

L

Zastupanje i sveobuhvatna pravna podrška u postupcima svih vrsta uknjižbi, predbilježbi i zabilježbi

L

Podnošenje brisovnih tužbi

L

Upis promjene oblika, broja, izgrađenosti i površine nekretnine

L

Upis promjene osobnih podataka (ime, prezime, OIB, adresa)

L

Podnošenje zahtjeva za amortizaciju i brisanje starih hipoteka

odvjetnik-za-zemljišne-knjige-zagreb

Promet nekretnina

Zastupanje i sveobuhvatna pravna podrška u postupcima vezanim za promet nekretninama (kupnja, prodaja, porez, i dr.)

Postupci povrata imovine

Zastupanje i sveobuhvatna pravna podrška u postupcima povrata imovine prema Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

Utvrđivanje prava vlasništva

Zastupanje i sveobuhvatna pravna podrška u postupcima radi utvrđenja prava vlasništva, smetanja posjeda, radi zaštite od prekomjernih imisija na nekretnini i dr.

Otkup nekretnina od RH

Zastupanje u postupcima radi otkupa nekretnine od RH/jedinice lokalne samouprave

Sastav ugovora

Sastav ugovora vezanih za stjecanje, prodaju nekretnina, zakup, najam nekretnina

Postupci izvlaštenja nekretnine

Zastupanje i sveobuhvatna pravna podrška u postupcima izvlaštenja

Dubinska analiza

Dubinska analiza stanja nekretnina u katastru i zemljišnim knjigama

NAJČEŠĆA PITANJA/ PROBLEMI

Odvjetnik za zemljišne knjige

Zemljišnoknjižno pravo

Nisu upisani svi pripadci stana ili poslovnog prostora u zemljišnim knjigama (npr. spremište, parkirno mjesto, drvarnica itd..)

U naravi je veća površina stana nego što je upisano u zemljišnim knjigama (npr. Zatvaranje lođe, terase, proširenje na zajedničke dijelove itd.)

Stan ili poslovni prostor nisu upisani u zemljišnim knjigama
Pokrenut je postupak povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora za zgradu, a stan još nije upisan u zemljišnoj knjizi ili knjizi položenih ugovora

Legalizirana je preinaka stana i potrebno je upisati promjenu u zemljišnim knjigama

U zemljišnim knjigama upisana je zabilježba (npr. da se vodi postupak povrata, odbijenog prijedloga)
Upisano je društveno vlasništvo na nekretnini

Umjesto kuće u zemljišnim knjigama upisana je oranica
Zemljišnoknjižno stanje razlikuje se od katastarskog stanja
U zemljišnim knjigama upisani su pogrešni ili nedostatni osobni podaci ( npr. adresa, upis OIB-a, imena/prezimena, itd…)

Zgrada nije etažirana

odvjetnik-za-zemljisne-knjige-zagreb